Koncepcja pracy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej na rok szkolny 2014/15 zakłada równoważenie dyrektywnych i niedyrektywnych form pracy. Dyrektywność omawiana w kategoriach szkolnych jest tradycyjnym modelem pracy nauczyciela z uczniem, w której to ten pierwszy jest „panem” zlecającym zadania, a drugi motywowany zewnętrznie (nagrody za efekty bądź chęci) robi to, co „musi”. W modelu niedyrektywnym dziecko kieruje się wewnętrzną motywacją (samo chce), a nauczyciel jest jego równorzędnym partnerem („przyjacielem”), dążącym do nawiązania i pogłębiania relacji. Zrównoważona ilość zajęć dyrektywnych i niedyrektywnych jest gwarancją pełniejszego rozwoju. Niedyrektywność, wprawdzie rzadziej stosowana, wydaje się być coraz bardziej doceniana.

W ramach doskonalenia umiejętności niedyrektywnego podejścia do dziecka, NORW Caritas zorganizował 30 kwietnia 2015 r. warsztaty, do prowadzenia których zaprosił Kamila Lodzińskiego, terapeutę relacji, pracującego na co dzień metodą The Growth through Play System (GPS) z dziećmi z autyzmem. Wyjątkowe momenty zajęć, w których to terapeuta jest najlepszą atrakcją da dziecka, ukazują kadry:

Zainteresowanie drugim człowiekiem — spojrzenie Dominiki warte utrwalenia.

 

To zdziwienia Mateusza — ten to się umie bawić — bezcenne!