Koncepcja pracy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej zakłada promowanie wśród swoich podopiecznych wielu wartości. Jedną z nich jest religia. Mając na uwadze znaczenie życia duchowego w życiu każdego człowieka, dbamy o regularne wyjścia do kościoła i celebrowanie świąt. Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu, stała się okazją do wielu rozważań, do których pobudził nas w kazaniu ksiądz Karol Wandas, celebrujący Mszę świętą w kościele parafialnym w Wysokiej. Zainspirował, między innymi, do refleksji na temat wartości krzyża w naszym życiu i docenienia własnego zdrowia. Dzieciom wytłumaczył znaczenie pokuty.
Utrwalone tradycją katolicką posypanie głów popiołem stanowiło akt pokuty, długo zapadający w pamięć.