Prowadzone są w naszej Placówce codzienne zajęcia w ramach rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej. W zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań lekarskich dla każdego wychowanka konstruowany jest indywidualny program rehabilitacji ruchowej. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych-stosownie do możliwości ruchowych dzieci.

W ramach prowadzonej rehabilitacji stosują szereg metod, z których warte wspomnienia są, między innymi, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Kinezjologii Edukacyjnej, elementy Terapii Taktylnej, koncepcja PNF czy masaż ręczny. Ćwiczenia przyjmują różne formy w zależności od możliwości dzieci (czynna, bierna, czynno – bierna, wspomagana itd…).

Podopieczni mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie metodą Hallwick.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt, umożliwiający również terapię metodą Integracji Sensorycznej.