Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest nowoczesną placówką, zapewniającą wysoki poziom edukacji, terapii i wychowania oraz opieki. Placówka dysponuje budynkiem z pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb wychowanków z niepełnosprawnością. Wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie kształcenia, terapii i rewalidacji na wysokim poziomie. Dzięki temu, zapewnia podopiecznym wszechstronny rozwój i realizację zadań statutowych placówki. Ośrodek dysponuje 8 salami do zajęć z grupowych i zespołowych, salą rehabilitacji, Salą Doświadczania Świata, salą AAC, Integracji Sensorycznej gabinetem psychologa, gabinetem logopedy, gabinetem tyflopedagoga, zapleczem kuchennym, szatnią, salą konferencyjną, sekretariatem, pokojem Dyrektora, toaletami oraz łazienkami. W skład wyposażenia sal dydaktycznych i gabinetów specjalistów wchodzi profesjonalna baza dydaktyczna i terapeutyczna, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, komputerowy z dostępem do internetu, sprzęt multimedialny, specjalistyczne urządzenia oraz programy komputerowe dla osób słabowidzących, oprogramowanie wspomagające komunikację. Zarówno budynek, jak i jego otoczenie są nadzorowane przez system monitoringu wizyjnego. Przy placówce znajduje się plac rekreacyjny oraz ogródek sensoryczny. W najbliższej okolicy znajdują się szkoły i instytucje sprzyjające naturalnej integracji społeczno-środowiskowej.