„I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy.
Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu.
A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.”
Matka Teresa z Kalkuty

 

Misja

Misją Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej jest zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, kształcenie, wychowanie i przygotowanie do samodzielności w podstawowych sferach życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

 

Wizja

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest miejscem wyjątkowym, bezpiecznym, przychylnym wychowankom, rodzicom, pracownikom, otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze, zapewnia bogatą i ciekawą ofertę edukacyjno-rewalidacyjno-terapeutyczną, umożliwiając podopiecznym prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i duchowy.