Podstawa przyjęcia do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej

Wniosek złożony przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono w zależności od formy uczestnictwa:

1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4. Decyzję dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka, zezwalającą na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.