Dogoterapia, czyli spotkanie z psem.  Jest to jedna z naturalnych form kontaktu i interakcji pomiędzy człowiekiem, a psem. Dogoterapia wspomaga proces rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Zwierzęta od dawna są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, kontakt z nimi pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną, fizyczną i intelektualną dziecka.

 

Zajęcia z psem przeznaczone są w szczególności dla dzieci z:

 • zespołem Downa
 • porażeniem mózgowym
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • ADHD
 • niedowładem kończyn
 • zespołami genetycznymi

W czasie zajęć grupowych, każdy wychowanek ma osobisty kontakt z psem, przy wsparciu terapeuty prowadzącego.

Zajęcia z psem mają na celu:

 • zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej wychowanków
 • stymulację zachowań komunikacyjnych
 • nawiązanie dobrych kontaktów z rówieśnikami
 • nauczenie odczuwania i wyrażania emocji
 • stymulację funkcji poznawczych
 • zwiększenie poczucie odpowiedzialności i samodzielności
 • nauczenie się empatii i wrażliwości
 • poznanie zasad wchodzenia w relację ze zwierzętami