Z oferty NORW Caritas w Wysokiej korzystają dzieci i młodzież od 3-go do 25-go roku życia, z niepełnosprawnością sprzężoną różnego typu:

-upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz
– Mózgowe Porażenie Dziecięce; 
– zaburzenia neurologiczne; 
– autyzm; 
– Zespół Retta; 
– niedosłuch oraz niedowidzenie; 
– Zespół Downa; 
– zespoły genetyczne; 

Obecnie w naszym Ośrodku pracujemy z 33 wychowankami . Nasze starania skupiają się na tym, by zapewnić każdemu z nich jak najlepsze warunki do rozwoju, tak, by w przyszłości funkcjonowali w swoim otoczeniu na optymalnym dla siebie poziomie. Z myślą o tym dyrektor Ośrodka utworzył zespół terapeutyczny dla każdego dziecka, którego zadaniem jest stworzenie i realizowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb i zdolności dziecka. W skład zespołu wchodzi dyrektor ośrodka, wychowawca i specjaliści pracujący z dzieckiem.