AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI NORW Caritas w WYSOKIEJ

       29 czerwca 2023 r., w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało 6 osób – nauczycieli i specjalistów pracujących w Ośrodku.         Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego …