29 czerwca 2023 r., w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało 6 osób – nauczycieli i specjalistów pracujących w Ośrodku.

        Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2023r. w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Wysokiej. Akty awansu wręczył Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Prałat Artur Janiec w obecności Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego Caritas w Wysokiej, Pani Janiny Surmacz.

     Akty mianowania otrzymały:

Pani Agnieszka Bednarska – Mach

Pani Katarzyna Hawro

Pani Małgorzata Kamińska

Pani Barbara Kolasa      

Pani Gabriela Pelc – Trąd

 Pani Ewa Pierzga.

          Gratulacje z uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz życzenia powodzenia w dalszym rozwoju ścieżki zawodowej złożyli awansowanym nauczycielom Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Ksiądz Artur Janiec oraz Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej, Pani Janina Surmacz.