Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest niepubliczną placówką oświatową, która realizuje edukację dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat. Edukacja odbywa się w formie zajęć edukacyjno – terapeutycznych lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.