„Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz;

czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” 

Rdz (3, 19)

Środą Popielcową w Kościele katolickim rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to czas przygotowania się na Święta Zmartwychwastania Pańskiego. Tylko w tym dniu kapłani posypują głowy wiernych popiołem co jest znakiem do gotowości do nawrócenia. Według żydowsko-chrześcijańskiej tradycji popiół jest symbolem znikomości, przemijalności, śmiertelności, żałoby, bólu i ułomności życia ludzkiego. W połączeniu z liturgią kościelną jest znakiem oczyszczenia, odrodzenia i zmartwychwstania. Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził go w Chrystusie do nowego życia. W tym dniu wierni powstrzymują się od pokarmów mięsnych i spożywają trzy posiłki w ciągu dnia.