Na uroczystość przybyły tłumy wiernych, w tym wieku Polaków. Uczestniczyło w niej 112 kardynałów, przełożeni zakonni, przedstawiciele ponad 20 Kościołów chrześcijańskich oraz oficjalne reprezentacje 106 państw i 15 organizacji międzynarodowych.

Podczas homilii padły słynne słowa papieża-Polaka: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Jan Paweł II mówił też: Na Stolicę Piotrową w Rzymie wstępuje dziś biskup, który nie jest rzymianinem. Biskup, który jest synem Polski. Ale od tej chwili staje się również rzymianinem. Tak, rzymianinem! A do Polaków Ojciec Święty powiedział: Wszystko, co bym mógł powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuje w tej chwili moje serce. A także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą”