W sobotę 20 czerwca 2015 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej obchodził 25 rocznicę wznowienia swojej działalności. Całość uroczystości rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Archidiecezjalnej w Przemyślu. Następnie przeszliśmy do auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Piękną grą na skrzypcach i wiolonczeli przywitał wszystkich zebranych kwartet smyczkowy z Filharmonii Rzeszowskiej. Wystąpili też wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Bolestraszycach. Cały ich program artystyczny poświęcony był istocie Caritas, którego mottem z pewnością mogą być słowa z ich wiersza: „Czyń dobro mimo wszystko(…)”.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja filmu poświęconemu różnym placówkom działającym na terenie naszej Archidiecezji, jak również historia powstania Caritas, z którą zapoznał nas ksiądz prałat Bronisław Żołnierczyk.

Na zakończenie wręczono wyróżnienia dla zasłużonych na rzecz Caritas. Po pożegnaniu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i otrzymali pamiątkowe upominki.