Zakończono realizację projektu „Szansa lepszego rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do wychowanków NORW Caritas w Wysokiej. W ramach jego realizacji dziewięcioro niepełnosprawnych wychowanków uczestniczyło od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w sobotnich zajęciach indywidualnych i grupowych. Ich nadrzędnym celem była poprawa funkcjonowania zmysłów. W ramach zajęć grupowych dzieci ćwiczyły orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała oraz usprawniały i rozwijały funkcje słuchowe. Forma zajęć, co ukazuje końcowa diagnoza, wpłynęła pozytywnie także na ich umiejętności komunikacyjne. Poprawić funkcjonowanie zmysłów oraz ich integrację miały dzieci szansę także na zajęciach indywidualnych. Tam też nie brakowało stymulacji proprioceptywnej i przedsionkowej.

Więcej zdjęć ukaże się niebawem na facebooku.