Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione na prośbę Jezusa, który objawiając się św. Siostrze Faustynie, powiedział:

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”.

W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Dzieło miłosierdzia jest realizowane w Kościele m.in. za pośrednictwem Caritas, zaś Niedziela Miłosierdzia jest świętem patronalnym Caritas. Jest to czas dziękczynienia za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.