20 listopada 2015 roku wychowankowie z I grupy edukacyjno-wychowawczej wraz z kadrą pedagogiczną wybrali się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki w Łańcucie. Po raz kolejny zwrócili przeczytane książki oraz wypożyczyli nowe ciekawe pozycje.

Wizyty w tym „magicznym” miejscu niosą ze sobą ważne cele. Przede wszystkim rozbudzają i rozwijają zainteresowania czytelnicze wychowanków.  Ponadto utrwalają wiedzę na temat samego korzystania ze zbiorów oraz zasad zachowania się w miejscu publicznym.

Nasi podopieczni bardzo lubią odwiedzać bibliotekę i wypożyczać nowe książki. O tym, jak faktycznie jest, niech świadczą słowa wypowiedziane przez Szczepana po powrocie do Ośrodka: „Proszę pani, kiedy pojedziemy znowu?”.

Już nie możemy się doczekać kolejnej wizyty!

Ewa Pierzga