25 marca – Zwiastowanie Pańskie – dzień w którym Papież Franciszek dokona zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. W łączności z Ojcem Świętym i kościołem katolickim, wychowankowie, rodzice i pracownicy NORW Caritas w Wysokiej uczestniczyli w modlitwie o pokój podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Wysokiej.