W Dniu Edukacji Narodowej świętują wszyscy pracownicy naszego Ośrodka!

Pamiętali o nas w sposób szczególny Rodzice Naszych Wychowanków!