„Godność jest wartością, która należy się każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy bogactwa.”

Co roku 5 maja obchodzimy Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To dzień, w którym szczególną uwagę zwracamy na osoby niepełnosprawne intelektualnie żyjące wśród nas.

Na terenie Powiatu Łańcuckiego działają placówki – w tym również i nasz Ośrodek – gdzie podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, pasje, zdobywają nowe umiejętności, doświadczenia oraz biorą udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, uroczystościach, konkursach, występach artystycznych. Najistotniejsze – aktywnie biorą udział w życiu społecznym – co daje im poczucie akceptacji, zrozumienia i zwiększa wiarę we własne możliwości, wiarę która dodaje skrzydeł.

Naszym wychowankom i ich rodzinom oraz wszystkim osobom z niepełnosprawnościami – życzymy, by w swoim codziennym życiu – doświadczali jak najczęściej – życzliwych i pogodnych ludzi z otwartym sercem, którzy będą wpierać ich w dążeniu do spełnienia ich marzeń, pomagać w przełamywaniu wszelkich barier.