Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to okazja, aby przypomnieć społeczeństwu, iż osoby z niepełnosprawnością stanowią jego integralną część oraz skłonić do refleksji nad ich możliwościami, potrzebami oraz trudnościami, z jakimi borykają się w codziennym życiu.

Powinniśmy mieć świadomość, że niepełnosprawność intelektualna może zdarzyć się w każdej rodzinie, w każdym środowisku i nie należy się jej wstydzić ani udawać, że nie istnieje. Każdy człowiek, także z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do godnego, dobrego życia.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom i przyjaciołom życzymy pokonywania wszelkich trudności na drodze do życia, 
w poczuciu godności i w jak najlepszym zdrowiu.