Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej wzięli udział w konkursie realizowanym w ramach projektu Laudato Si pod nazwą „Woda jest najważniejsza”.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat ekologicznego segregowania śmieci oraz różnych sposobów na ratowanie przyrody i dbania o naszą piękną Ziemię. Ponadto, wychowankowie rozwijają swoją inwencję twórczą i kreatywność.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 33 wychowanków naszego Ośrodka. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych wykonanych rozmaitymi technikami, począwszy od rysunku, wyklejanek, collage’u, wyklejania plasteliną, malowania palcami, konstruowania z tektury czy folii. W realizacji prac oraz ich ocenie pomagali wychowawczy wraz z opiekunami poszczególnych grup.

Główną ideą konkursu w ramach projektu Laudato Si pod nazwą „Woda jest najważniejsza” jest przede wszystkim edukacja, nie rywalizacja. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe – plastyczne, które z pewnością pomogą nam w realizacji kolejnych kreatywnych prac.