W nowym roku szkolnym 2022/2023 w naszym Ośrodku szykują się nowości. Jedną z nich jest nowa metoda prowadzona w czasie terapii neurologopedycznej.

Ważnym  warunkiem komunikacji werbalnej jest sprawność narządów artykulacyjnych. W przypadku osób, które nie zawsze współpracują przy ćwiczeniach usprawniających artykulatory, niezbędne jest wsparcie procesu stymulacji.

Elektrostymulacja, czyli wykorzystanie prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego stosowane jest w różnych dysfunkcjach:

– po operacji rozszczepu warg i podniebienia

– zaburzeniach napięcia mięśniowego,

– ślinienie,

– dyslalii obwodowej,

– rotacyzm,

– asymetrie twarzy

– opóźniony rozwój mowy,

– mowa nosowa (rynolalia),

– afazja motoryczna,

– dyzartria,

– wysiękowe zapalenie uszu,

– niedosłuchy,

– problemy z pobieraniem, obróbką i połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia,

– inne dysfunkcje narządów artykulacyjnych

 

Elektrostymulacja, jako metoda terapii, jest skutecznym uzupełnieniem terapii neurologopedycznej.

Polega ona na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Zabiegi elektrostymulacji pobudzają do pracy włókna mięśniowe. Dzięki nim następuje wzmocnienie siły i przyrost masy i objętości mięśnia.

 

Zabiegi elektrostymulacyjne dobierane są indywidualnie do potrzeb wychowanka. Ilość zabiegów, czas trwania i zakres jest uzależniony od sprawności i budowy narządów artykulacyjnych.

 

Elektrostymulacja może obejmować:

– obręb dna jamy ustnej,

– obszar języka,

–podniebienie twarde i miękkie,

–obręb stawu skoroniowo-żuchwowego wewnątrz jamy ustnej,

– narząd krtani,

–mięśnie w obrębie obszaru ustno-twarzowego

 

Przeciwwskazania i wskazania rozważane są indywidualnie.

 

Z elektrostymulacji mogą korzystać osoby z różnymi zaburzeniami:

-autyzm,

– mózgowe porażenie dziecięce,

-zespoły genetyczne,

– dzieci przedwcześnie urodzone

– stwardnienie rozsiane,

– udar,

– choroby psychosomatyczne z objawami neurologicznymi,

 

Wychowankowie NORW Caritas mają możliwość korzystania z zabiegów elektrostymulacji w czasie zajęć z neurologopedą.