Elementy Edukacji na świeżym powietrzu oraz zabawy w ogrodzie Ośrodka.

    Edukacja na świeżym powietrzu (Outdoor education) odnosi się do doświadczeń realizowanych w naturalnych środowiskach zewnętrznych. Doświadczenia te budują również świadomość grupy, pogłębiają więzi zespołu, pomagają podejmować wyzwania grupowe. Kluczowe elementy to uczenie się przez bezpośrednie doświadczenie, rozwój osobisty (nauczycieli oraz podopiecznych), poznawanie i utrwalanie zasad ochrony środowiska, a także zajęcia przygodowe i zabawy.

    W czasie zajęć z Podopiecznymi wykorzystywane są elementy Outdoor education. Sprzyjające warunki pogodowe, atrakcyjny i bezpieczny ogród przy budynku Ośrodka umożliwiły 26.03.2024 r. wdrażanie podstawowych jej komponentów: uczenia się przez doświadczenie, edukacji ekologicznej, edukacji przygodowej, budowania zespołu, rozwoju osobistego i poprawie samopoczucia. Aktywność fizyczna, spacery, prace ogrodowe, korzystanie z wyposażenia placu zabaw stanowią oczekiwane przez Podopiecznych formy aktywności oraz ważne uzupełnienie zajęć realizowanych w salach Ośrodka przez Nauczycieli-Wychowawców.

  Przygotowywanie dekoracji świątecznych, rozmieszczanie ich w ogrodzie przez Nauczycieli-Wychowawców, Opiekunów oraz Podopiecznych przyniosło wiele wyzwań, a także radości wszystkim uczestnikom.