Edukacja prozdrowotna

W ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego wychowankowie utrwalali zdobytą wiedzę o zdrowiu. Uświadomili sobie, że zdrowie jest dla człowieka podstawową wartością. Podczas zajęć pobudzaliśmy rozwój zachowań prozdrowotnych, takich jak: racjonalne żywienie, aktywność fizyczną czy higienę ciała.

    Mamy nadzieję, że na miarę swoich możliwości nasi wychowankowie rozumieją potrzebę dbania o swoje zdrowie, maja świadomość swojego ciała i potrafią zauważać jego potrzeby, rozumieją zasady zdrowego odżywiania, samodzielnie potrafią przygotować sobie prosty posiłek oraz znają i stosują różne formy odpoczynku.