W dniu 13.12.2019 r. odbyło się kolejne, z zaplanowanej serii spotkań Grupy Wsparcia dla Rodziców Wychowanków NORW. Tym razem tematem przewodnim była rola budowania więzi i pozytywnej relacji z dzieckiem. Ponadto udało się poruszyć dodatkowe, ważne dla rodziców kwestie, które pojawiały się w trakcie warsztatów. Spotkanie było bardzo udane – pozwoliło swobodnie porozmawiać oraz wymienić się doświadczeniami. Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych Wychowanków na kolejne warsztaty- poruszymy na nich zagadnienia związane ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych oraz radzeniem sobie z nimi.