Szanowni Rodzice,
Serdecznie zapraszamy na grudniowe spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców Wychowanków NORW. Odbędzie się ono we wtorek 14.12.2021 w NORW Caritas w Wysokiej o godzinie 10.00.
W ramach spotkania kontynuowana będzie prelekcja dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem, prowadzona przez zaproszonego Gościa – Panią mgr Katarzynę Czaplę – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie.