Misją Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej jest zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, kształcenie, wychowanie i przygotowanie do samodzielności w podstawowych sferach życia na miarę ich indywidualnych możliwości. NORW Caritas w Wysokiej jest miejscem wyjątkowym, bezpiecznym, przychylnym wychowankom, rodzicom, pracownikom, otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze zapewnia bogatą i ciekawą ofertę edukacyjno-rewalidacyjno- terapeutyczną, umożliwiając podopiecznym prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i duchowy.

Dziecko z niepełnosprawnością napotyka różnych trudności w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego też w NORW Caritas w Wysokiej dokładamy wszelkich starań, by praca z dzieckiem była spójna i interdyscyplinarna, tak by nasz uczeń lub wychowanek otrzymał taką pomoc, jakiej potrzebuje. W celu zapewnienia mu dogodnych warunków do rozwoju staramy się, aby współpraca specjalistów była jak najlepsza. Zespół terapeutyczny jest to spotkanie wszystkich specjalistów pracujących w Ośrodku z uczniem, bądź wychowankiem. W skład zespołu wchodzą: psycholog, logopeda, rehabilitant, wychowawca (oligofrenopedagog).

Grupa wsparcia to spotkania organizowane w NORW Caritas w Wysokiej. Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa dzieci, którzy doświadczają stresu, frustracji, niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie  możecie posłuchać lub opowiedzieć o tym wszystkim, co dla was ważne.

Grupa Wsparcia dla Rodziców Wychowanków NORW w Wysokiej funkcjonuje w ramach działań, które mają na celu zapewnienie wparcia Rodzicom naszych Wychowanków. Podczas warsztatów poruszana jest  tematyka, dotycząca ważnych dla rodziców kwestii, związanych z ich dziećmi. Celem grupy jest także stworzenie przestrzeni, w której można swobodnie porozmawiać, wymienić się wiedzą oraz doświadczeniami, a także przekonać czy trudności, których doświadczamy w życiu codziennym, podobne są do tych, z którymi mierzą się inni oraz wspólnie szukać ich rozwiązania. 

Celem spotkań jest:

  1. nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  2. nauka walki ze stresem,
  3. wymiana doświadczeń wychowawczych,
  4. rozwój kompetencji rodzicielskich,
  5. poznanie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, a także form dofinansowania itp.
  6. poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.