Dziękując za zaangażowanie w pierwszą edycję konkursu „Poczuj radość tworzenia!”, serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej.
Konkurs kierowany jest do dzieci niepełnosprawnych, dlatego, że im szczególnie trudno zdobyć czyjeś uznanie. Ograniczenia intelektualne czy motoryczne stają się przeszkodą w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości. „Poczuj radość tworzenia!” to projekt, który ma być okazją do samodzielnej, swobodnej, nieskrępowanej twórczości, a jednocześnie zwróceniem uwagi rodziców, nauczycieli czy terapeutów na znaczenie samodzielności dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego. Praca poprawiona przez mamę czy tatę — choćby najpiękniejsza — ma mniejszą wartość od prostej kreski narysowanej przez dziecko samodzielnie. W związku z założeniami, opiekunowie osób, nadsyłających pracę na konkurs proszeni są o sporządzenie jej opisu, stanowiącego przedstawienie możliwości twórcy oraz znaczące aspekty powstawania dzieła.

Plakat, regulamin i załączniki w wersji PDF dostępne są tutaj:https://drive.google.com/foldervie