W dniu 26 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas z Wysokiej brali udział w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.

 W uroczystości brało udział niemal 100 drużyn, które przybyły z całego Podkarpacia, aby wspólnie bawić się i brać udział w przeróżnych dyscyplinach sportowych.

Nasi wychowankowie świetnie radzili sobie we wszystkich dyscyplinach i z uśmiechem na ustach opuszczali Sanok, z nadzieją na kolejne spotkanie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość.