20 października bieżącego roku odbył się 9 już Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego. Organizatorami tego spotkania było Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej.

W ten jesienny czas w Hotelu Łańcut spotkali się przedstawiciele wszystkich 14 organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i placówek na co dzień zajmujących się nimi. Byli to Warsztaty Terapii Zajęciowej z Białobrzeg, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie, Zakład Aktywności Zawodowej Contigo w Woli Dalszej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Żołyni, Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Łańcucie, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Niesłyszących, Spółdzielnia Socjalna „Stawiamy ślady”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Nr 4, Wspólnota Perełki z Łańcuta i Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej. Poszczególne organizacje przygotowały występy sceniczne, wystawy prac, gdzie mogliśmy podziwiać wytwory mieszkańców i podopiecznych poszczególnych placówek.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zbraknąć przyjaciół osób niepełnosprawnych z naszego powiatu. Brawom nie było końca, szczególnie gdy występowali przedstawiciele poszczególnych placówek. Dla wszystkich osób niepełnosprawnych wystąpiła Schola „Iskierki Boże” z Albigowej. Dzieci z NORW Caritas z opiekunami zabrali wszystkich w podróż dookoła świata, pozostałe występujące osoby przygotowały utwory muzyczne, skecze, wiersze i tańce. Jak różne są rodzaje niepełnosprawności, tak różne były występy. Wspólnej radości świętowania nie było końca i nie cichły głośne brawa. Wszyscy artyści dostali dyplomy, a poszczególne organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne otrzymały pamiątkowe statuetki i prezenty.

 Przegląd zakończył się wspólną zabawą taneczną.

Wszystkim obecnym, a było nas aż 330 osób i wszystkim, którzy brali czynny udział w Przeglądzie serdecznie dziękujemy i zapraszamy już za rok!

Wśród zaproszonych gości nie mogło zbraknąć przyjaciół osób niepełnosprawnych z naszego powiatu.

Anna Ruszel- Kwaśny