Jubileusz 15-lecia Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej

15 lat temu w Wysokiej niedaleko Łańcuta otwarte zostało niezwykłe miejsce, stworzone dla niezwykłych osób.

Te 15 lat było radosnym czasem wypełnionym nauką, terapią, zabawą, poznawaniem piękna otaczającego świata i ludzi – te 15 lat było całym naszym życiem.

 Ten czas minął  bardzo szybko.

Dzisiaj wszyscy świętujemy 15 – lecie powstania NORW Caritas w Wysokiej. Pośród życzeń i podziękowań, nie może zabraknąć podziękowania Bogu i ludziom.

Wspólna Msza Święta Koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego, Księdza Prałata Artura Jańca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Księdza Pawła Koniecznego Zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Księdza Prałata Feliksa Paściaka Proboszcza Parafii w Wysokiej, Księdza Grzegorza Garbacza Proboszcza Parafii Farnej w Łańcucie, księdza Jakuba Kostrząba Sekretarza Metropolity Przemyskiego, zgromadziła nas w Kościele Parafialnym w Wysokiej, by wspólnie świętować 15 – lecie powstania naszej placówki.  Msza Święta stała  się okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za dany nam czas… Czas na naukę, czas na terapię, czas na edukację, czas na codzienność…

W imieniu wszystkich Przyjaciół NORW Caritas w Wysokiej dziękujemy, że istnieje takie miejsce, które otwarte jest dla osób z niepełnosprawnościami, za to, że uśmiech na twarzy i radość w sercach towarzyszą ich codzienności.