„Można odejść na zawsze

by stale być blisko”.

                                                                                Ks. Jan Twardowski

           Nasze ciepłe myśli i słowa modlitwy kierujemy w stronę Pani Ewy Pierzgi – składając wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci BRATA.

Dyrekcja, Pracownicy, Wychowankowie, Rodzice

Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego  Caritas
w Wysokiej