W dniu 27 września 2017 roku w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Na wstępie Ksiądz Dyrektor Artur Janiec powitał wszystkich uczestników spotkania. W ramach programu szkoleniowego Pani Kierownik Janina Surmacz zaprezentowała działalność Ośrodka w Wysokiej, następnie specjaliści – psycholog Aneta Zawora i oligofrenopedagog Katarzyna Hawro zaprezentowały studium przypadku.

Centralnym punktem konferencji było wystąpienie starszego wizytatora Kuratorium Oświaty Pana Marka Zaleśnego na temat zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencje zakończyła dyskusja o prawie oświatowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.