W dniach 8-9 marca troje naszych specjalistów miało okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski pt.  Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym”. Wykład inauguracyjny na temat wczesnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu wygłosiła pani profesor Ewa Pisula, na codzień pracująca na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto prelegentami byli: Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis z UMCS, Dr hab. Agnieszka Maryniak z UW,   Dr hab. Aneta Borkowska z UMCS, Dr hab. Ewa Zasępa z APS w Warszawie. Odbyły się również wykłady plenerowe oraz warsztaty, w których uczestnicy mogli posłuchać o nowych sposobach terapii, diagnozy oraz wsparcia osób z zaburzeniami neurorozowjowymi (np. spektrum autyzmu, zespołem Turret’a, ADHD) oraz ich rodzin.