21 marca to nie tylko 1-szy Dzień Wiosny, ale i Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji zapraszamy dzieci z klas II i III SP w Wysokiej wraz z Panią Dyrektor i nauczycielami na obchody Dnia Kolorowej Skarpetki. Ubierzmy się kolorowo i załóżmy skarpetki nie do pary.