Wiosna przybyła do naszego Ośrodka w pełni – gdzie się nie obejrzymy tam kwiaty, bociany i inne zwiastuny tej pory roku. W czasie zajęć rozwijających kreatywność wychowankowie NORW Caritas w Wysokiej poszerzają swoje uzdolnienia i zainteresowania – zwłaszcza zdolności plastyczne, techniczne i muzyczne.