28 kwietnia 2016 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Małgorzaty w Wysokiej odbyła się Msza Święta ze szczególnym udziałem czwórki naszych dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej oraz ich rodziców.

W trakcie nabożeństwa katecheta ks. Karol Wandas poświęcił medaliki, różańce oraz książeczki dla wychowanków. Przyjęte medaliki są zewnętrznym znakiem wiary oraz więzi z Panem Jezusem i Matką Boską. Podobnie jest z różańcem, który towarzyszy naszym dzieciom i ich rodzinom w codziennym życiu. Zadaniem książeczki jest pomoc w dialogu z Panem Bogiem.

Podczas Mszy Świętej wspólnie modliliśmy się za wychowanków NORW Caritas, którzy już za kilka tygodni przyjmą Jezusa w sakramencie Komunii Świętej, aby kochały Go całym swoim sercem i wiernie przy nim trwały.

„Przyjdź do nas Panie, jak Baranek,

Cichy, łagodny biały Panie

I zmiłuj się, i zmiłuj się

Pokój nam daj.”

 

Ewa Pierzga