„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem.”
(Księga Liczb 6,24-26)

    W dniu 16. 10. 2020r. społeczność Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego  Caritas zgromadziła się w kościele parafialnym w Wysokiej na Mszy Świętej sprawowanej z okazji imienin ks. Dyrektora Artura Jańca.

      Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ksiądz Szczepan Wiśniewski – nasz katecheta. Podczas nabożeństwa modliliśmy się o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizanta oraz polecaliśmy opiece Matki Bożej, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II (którego kolejną rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską dzisiaj obchodzimy), wszystkich wychowanków, rodziców i pracowników Ośrodka.