Szanowni Rodzice!

 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

W związku z tym zajęcia stacjonarne w placówce NORW Caritas są nadal zawieszone, a nauka nadal jest realizowana w formie kształcenia na odległość. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i wierzę, że wspólnie przetrwamy ten niełatwy czas.

Bardzo proszę o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej, ponieważ o każdych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Z poważaniem

Janina Surmacz

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej