SZANOWNI RODZICE!

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy stacjonarne zajęcia edukacyjne wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w NORW Caritas w Wysokiej. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie do nich.

Z poważaniem

Janina Surmacz

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej

Procedury obowiązujące od 1.09.2020r. Pobierz

Oświadczenie rodziców Pobierz