Pracownicy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Caritas w Wysokiej dostarczają swoim wychowankom i ich rodzinom paczki z żywnością przekazane przez sieć sklepów Biedronka.