Październik miesiącem AAC

   Komunikacja wspomagająca to użycie pomocy w postaci przedmiotów, gestów czy symboli graficznych, aby uzupełnić mowę dziecka, gdy jest niezrozumiała. Natomiast komunikacja alternatywna to użycie tych samych pomocy, aby zastąpić mowę dziecka, w sytuacji gdy ta nie rozwija się. Komunikacja alternatywna jest wówczas jedyną możliwością porozumiewania się z dzieckiem.

   Badania potwierdzają, że wprowadzenie AAC przynosi: redukcję częstotliwości i nasilenia zachowań trudnych; wzrost ilości wokalizacji; stymulację rozwoju językowego; zwiększenie częstotliwości inicjacji kontaktów; rozszerzenie zakresu funkcji komunikatów; poprawę w zakresie rozumienia oraz zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w codziennych aktywnościach.

   W naszym Ośrodku, podczas codziennej pracy z wychowankami budujemy środowisko sprzyjające rozwojowi komunikacji i języka. Stosujemy tablety (z oprogramowaniem TIM i Go Talk), różne rodzaje znaków graficznych (piktogramy, PCS-y, rysunki, litery) oraz gesty w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka.