Zajęcia rozwijające zmysły wywołują wiele pozytywnych emocji. Prowadzone są w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej od 1 września 2014 roku w ramach projektu „Szansa lepszego rozwoju”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Przemyślu (projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Koniec roku 2014 inspiruje do podsumowań. Dajmy przemówić liczbom.

3 —na tyle grup podzielono uczestników specjalistycznych zajęć grupowych (dwie po trzy osoby oraz jedna dwuosobowa);
9 — tylu podopiecznych NORW Caritas bierze udział w specjalistycznych zajęciach grupowych i indywidualnych;
18 — liczba godzin (dydaktycznych) specjalistycznych zajęć grupowych, przeprowadzonych w trzech grupach w 2014 roku, stanowiąca 40 % wszystkich planowanych projektem;
54 — tyle godzin (zegarowych) specjalistycznych zajęć indywidualnych odbyło się w 2014 roku (co w przeliczeniu na 1 uczestnika zajęć daje 6 godzin zegarowych zajęć a 8 dydaktycznych) i stanowi 40 % wszystkich planowanych projektem.
Trzeba koniecznie wspomnieć także o zwiększeniu szans rozwoju podopiecznych, a także ich radości z przeżywania sensorycznych „przygód”. Tego nie da się przeliczyć na liczby. Uśmiech dziecka jest bowiem bezcenny.

Więcej zdjęć na fb.