15 października 2015 roku odbyły się w naszym ośrodku pierwsze warsztaty dla rodziców. Inicjatywa NORW Caritas spotkała się z miłym przyjęciem. Na spotkanie pt. „Słowa mają moc!” — czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka i wspierać je w rozwoju” przybyło 25 osób, w tym nauczyciele z okolicznych placówek.

Warsztaty mają formę cykliczną — wszystkich chętnych zapraszamy raz w miesiącu na spotkania dotyczące sposobów wspierania rozwoju dziecka: najbliższe 12 listopada o godz. 15.30 (wymagany strój sportowy).