Cicha Noc, Święta Noc…

 

„…Rozmodlone anioły na niebie,

Cicha grota świat cały zaprasza!

Boże Dziecię już czeka na Ciebie!

Jesteś gotów, by spotkać Mesjasza?”

                                                                                            L. Ogińska „Boże Narodzenie”

             Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta, na które wszyscy czekają, tak dzieci, jak i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do wspólnego spotkania, łamania się opłatkiem, składania życzeń i kolędowania.

         W zimowy czwartek, 21.grudnia, zgromadziliśmy się w odświętnie udekorowanej Sali Teatralnej budynku Dziennego Domu Pomocy Caritas w Łańcucie, aby wspólnie z zaproszonymi Gośćmi uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym.

       Atmosferę radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa dzielili z nami zgromadzeni Goście: Ks. Biskup Krzysztof Chudzio, ks. Grzegorz Garbacz – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, Ks. Krzysztof Bis – wikariusz parafii Pw. Św. Małgorzaty i Św. Walentego w Wysokiej, Pan Rafał Kumek – Burmistrz Miasta Łańcuta, Pan Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Pani Barbara Pilawa – Kraus – Wicestarosta Łańcucki, Pani Joanna Dubiel – Sowa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, Pani Jadwiga Cwynar – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pan Mariusz Pieniążek – Sekretarz Gminy Łańcut, Pan Marcin Jakielaszek reprezentujący Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łańcucie, Pani Elżbieta Dolata – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie, Pan Marcin Filip – Brygadier Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Pan Wojciech Paterek – Komisarz Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, Pan Jerzy Hałka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie,  Pan Marek Rupar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, Pani Marta Zięba –  Kuźniar – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Pani Dorota Grzesik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, Pani Dorota Szmuc – Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej, Pani Elżbieta Grad – Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej, Pani Monika Biodrowicz – Wicedyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Plaster Miodu” w Wysokiej, Pan Rafał Bembenik – Prezes Duszpasterstwa Osób Niesłyszących w Łańcucie, Opiekun Szkolnego Koła Caritas Pani Agnieszka Szpunar, a także emerytowane, wieloletnie wolontariuszki Caritas, panie: Anna Sokołowska i Julia Smyrska, Pan Mariusz Freń reprezentujący Firmę Handlowo – Usługową Mariusz Freń, Przedstawiciele Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Łańcucie oraz organizatorzy: Ks. Prałat Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Pani Janina Surmacz – Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej wraz z wychowankami i pracownikami, a także Pani Ewa Pierzga – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Caritas w Łańcucie wraz z podopiecznymi i pracownikami.

        Ksiądz Biskup Krzysztof  Chudzio w kilku słowach przybliżył nam Tajemnicę Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczęliśmy odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa przez proboszcza Parafii Farnej   w Łańcucie – księdza Grzegorza Garbacza. Po wspólnej modlitwie wszyscy podeszliśmy do  bliskich i znajomych z ręką wypełnioną chlebem – opłatkiem, składając sobie nawzajem szczere, z głębi serca płynące, życzenia.

        Spotkanie uświetniły „Jasełka” przedstawione przez Wychowanków NORW Caritas w Wysokiej oraz piękne wiersze w interpretacji Seniorów z DDP Caritas w Łańcucie, a także wspólny śpiew kolęd.