„Hej ludzie, słyszycie? Czeka na Was Bóg!

Wezwanie to powtarza od tysiąca lat.

Spieszcie się, śpieszcie – dzisiaj Boży czas,

Niech Jezus Maleńki ujrzy wszystkich Was!”

Styczniowy poranek, lekka, śniegowa pierzynka i pięknie przebrane dzieci, zmierzające wraz z Rodzicami, Babciami i Dziadkami do Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiej. To wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Caritas w Wysokiej, którzy 20 stycznia świętowali Dzień Babci i Dziadka połączony ze spotkaniem opłatkowym.

Zebranych powitała kierownik NORW Caritas pani Janina Surmacz, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ksiądz prałat Artur Janiec oraz wicestarosta pani Barbara Pilawa – Kraus. Wszyscy podkreślali znaczącą rolę babci i dziadka w wychowaniu młodego pokolenia.

Tradycyjne jasełka przygotowane przez pracowników NORW Caritas, którym z pomocą przyszedł Pan Zdzisław Głuszek, grający na akordeonie i prowadzący wspólne kolędowanie oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Dzieci przedstawiły historię narodzin Jezusa, który przychodzi do serca każdego: króla, pasterza, dziecka, matki, ojca, babci, dziadka, księdza. Czeka tylko na kawałeczek miejsca.

Jasełka przypomniały nam wszystkim, że Bóg przychodzi codziennie. Tylko czy my potrafimy to dostrzec? Czas Bożego Narodzenia niech trwa i przenika naszą codzienność. Występ naszych wychowanków został nagrodzony wielkimi brawami, a ukradkiem ocierane łzy wzruszenia były największą nagrodą dla artystów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nawet w najmniejszy sposób przyczynili się do zorganizowania spotkania opłatkowego połączonego z dniem Babci i Dziadka.

Anna Ruszel-Kwaśny