„Wśród nocnej ciszy – głos się rozchodzi!”

Głos radosnej nowiny o Bożym Narodzeniu wybrzmiał w Sali Teatralnej w budynku Caritas w Łańcucie. Zgromadzeni na spotkaniu wigilijnym, łamiąc się opłatkiem, wspólnie cieszyliśmy się z Narodzenia Pańskiego.

Do wspólnego przeżywania radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa dołączyli do nas zaproszeni Goście: Ks. Biskup Stanisław Jamrozek, Ks. Paweł Konieczny – Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Grzegorz Garbacz – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, Pan Rafał Kumek – Burmistrz Miasta Łańcuta, Pan Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Pani Jadwiga Cwynar – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pan Marek Rupar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, Pani Marta Zięba –  Kuźniar – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Pani Anna Skóra – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łańcucie, Pan Krzysztof Lepak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Pan Rafał Bembenik – Prezes Duszpasterstwa Osób Niesłyszących w Łańcucie, Przedstawiciele Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Łańcucie oraz organizatorzy: Pani Janina Surmacz – Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej wraz z wychowankami i pracownikami, a także Pani Ewa Pierzga – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Caritas w Łańcucie wraz z podopiecznymi i pracownikami. 

Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek przewodniczył naszemu spotkaniu, wprowadzając nas w Tajemnicę Świąt. Uroczystość rozpoczęliśmy odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa przez proboszcza Parafii Farnej w Łańcucie – księdza Grzegorza Garbacza. Jak tradycja nakazuje, po wspólnej modlitwie, przełamaliśmy się opłatkiem, życząc sobie zdrowia, pokoju w sercu i nadziei płynącej z betlejemskiej stajenki. 

Gwiazda Betlejemska doprowadziła Pasterzy i Mędrców do Nowonarodzonej Dzieciny, która przynosi dla wszystkich pokój i radość, miłość i pojednanie. Niech przesłanie płynące z betlejemskiej szopy towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku, a błogosławieństwo Narodzonego Jezusa niech roztacza się nad nami wszystkimi.

Pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, wychowankowie NORW Caritas, podopieczni Dziennego Domu Pomocy Caritas w Łańcucie oraz zaproszeni Goście, zgromadzili się przy choince, na wspólnym kolędowaniu.