11 lutego obchodzimy już po raz kolejny Światowy Dzień Chorego. 

Święto to zostało ustanowione przez naszego rodaka – św. Jana Pawła II. Jest to czas, który wzywa ludzi wierzących do otwarcia swoich oczu i serca na tych, którzy są wokół nas, często pomijanych, omijanych. Patrzymy na chorych i niepełnosprawnych oraz tych, którzy się nimi opiekują.

Dziś mottem człowieka jest samowystarczalność i niezależność. A jednak w sytuacji choroby czy losowych wypadków odkrywamy prawdę
o potrzebie i konieczności obecności i pomocy  drugiego człowieka dla nas.

W Święto Matki Bożej z Lourdes, jako wspólnota Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas której nasi wychowankowie przyjęli Sakrament Chorych.