Święto Objawienia Pańskiego

Święto Trzech Króli, nazywane również świętem Objawienia Pańskiego, obchodzone jest w Kościele katolickim 13 dni po Wigilii Bożego Narodzenia. Dzień ten interpretowany jest jako objawienie się Boga wszystkim ludziom zamieszkującym świat. Dzisiaj jego symbolem są Trzej Mędrcy, którzy przybyli na miejsce narodzenia Jezusa, by złożyć mu pokłon. Postaci te są symboliczne i pokazują, że cześć nowonarodzonemu Królowi przybyli złożyć przedstawiciele różnych religii i światopoglądów.

Z dniem tym wiążą się także rozmaite zwyczaje – m.in. poświęcenie złota, kadzidła i kredy. Popularną tradycją są także królewskie orszaki, jakie można spotkać w polskich miastach i wioskach. Zgromadzeni wówczas ludzie wspólnie kolędują, oglądają jasełka i cieszą się z narodzin Syna Bożego.